Funktioner hos rök- och brandspjäll

2022-03-08

Det sägs ofta att brandbekämpning är viktigare än Mount Tai, och varje brandolycka är en tung upplevelse. Vid brandolyckor är dödsfrekvensen för människor som orsakas av höga koncentrationer av rök och giftiga gaser mycket högre än vid brand. byggnader har inte rimliga installationer av brandröksfläktsystem och orimliga brandventilationssystem är de grundläggande orsakerna till bildandet. Brandrökfläkttillverkare kommer att meddela dig, vilka byggnader som är lämpliga för brandröksfläktar och vilka byggnader måste vara utrustade med brandröksfläktar. Rum ovan jord med en byggnadsarea större än 300m2 i fabriksbyggnaden; Kategori C fabriksbyggnader med mer personal och brännbart material eller inre gångvägar med en längd större än 20,0 m i höghus fabriksbyggnader med en höjd större än 32,0 m; Kategori D fabriksbyggnader med en byggnadsarea större än 5000m2 på valfri våning.
  • Whatsapp
  • Email
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy